EU flag PERSIA-CARPET COMPANY DOO
Prodavnica originalnih persijskih tepiha
                                                              TELEFON ZA INFORMACIJE:
064 12 15 017

Persijski tepisi kao tepisi modernog dizajna

Kod persijskih tepiha interesantno je da veliki broj ljudi, koji nisu upućeni u persijske tepihe, za najprostije i najednostavnije nomadske persijske tepihe, kad ih vide, misle da su to tepisi modernog dizajna. Iako se radi o najstarijim i najprimitivnijim šarama koje poseduju persijski tepisi od samog početka, što je pre dve do tri hiljade godina.