EU flag PERSIA-CARPET COMPANY DOO
Prodavnica originalnih persijskih tepiha
                                                              TELEFON ZA INFORMACIJE:
064 12 15 017

Vrste persijskih tepiha

Nomadski tepisi

Danas milioni ljudi žive kao nomadi, mada veliki deo nomadske kulture nestaje. Današnje nomadsko stanovništvo i ima tedenciju stajaćeg načina života, iako oni to vole da se nazovaju nomadi stanovnici.

Stada koza i ovaca i danas čine fascinantnu sliku iranskog pejzaža. Prizori stada okruženih pastirima, kamilama, magarcima, pastirskim psima, hrtovima, šatorima, mnogobrojnim porodicama, decom, velikim zavežljajima pokućstva i potrebštinama u pokretu, čine nomadsko orkuženje.

Danas ta slika biva u sve većoj meri sačinjena od motiva savremenog doba, pa ćete danas umesto nomada, nekadašnjeg nomadskog okruženja, češće zateći kamionete, džipove i čobane na motociklima koji kruže i jure oko stada i za njima.

Nomadi su motive, za izradu svojih tepiha tražili u okruženju. Budući da su stalno živeli u pokretu, otud, nomadski persijski tepisis u svom radu imaju najmanje pravila.

Nomadski persijski tepisi su izvorno pravljeni kompletno od vune iz praktičnih razloga. Tepisi napravljeni 100% od vune se ne rolaju nego pravilno pakuju prelamanjem. Ovakav način pakovanje omogućava tepisima da zauzmu manje prostora od tepiha koji moraju da se rolaju, omogućavajući lakši transport što je bilo veoma bitno za nomadski način života. U današnje vreme, taj problem je prevaziđen pa, danas postoje nomadski persijski tepisi, izradeni od vune na pamučnoj potki. Prednost ovih tepiha je to što su oni pravilinijeg oblika od čiste vune, krući i stabliniji na podu.

Nomadski persijski tepih je poznat sam po sebi, medutim vrlo su interesantni i presijski nomadski ćilimi kao i torbe. Nomadski persisjki tepih je deo folklora nomadskih plemena i oni su tipični za neko pleme kao što su to njihove narodne nošnje, najčešće boje i motivi koje koriste. Medutim sam originalni plan mustre po kojoj se radi nomadski persijski tepih ne postoji. Tkalje, motive, elemente, šaru i boju, iz svog plemenskog folklora na nomadski persijski tepih rasporeduju po sopstvenoj volji i memoriji. Nomadski persiski tepih svojim izgledom nogo varira. Motivi mogu da budu naivne šare (npr. Gabe tepisi) kao i razne geometrijske šare, zatim stilizovana predstava ljudi, životinja, kuća, drveća, itd.

Najpoznatiji nomadski persijski tepisi su Gaškaj i Baluc.


Seoski tepisi

Seoski tepisi se izrađuju u kućnoj tj. domaćoj radinosti. Ovi tepisi se izrađuju najčešće za sopstvene potrebe, ali i radi ostvarivanje dodatnih prihoda za porodicu. Najčešći se ovaj zanat prenosi sa kolena na koleno. U porodici postoji nekoliko osnovnih, jednostavnih crteža koji se koriste kao originalni plan za izradu persijskog seoskog tepiha. Ovakav način izrade omogućava veću slobodu rada i kao i mogućnost da svako ostavi svoj lični pečat na tepihu.

Grubo predivo ne daje prefinjenost ovim tepisima, ali omogućava dug vek trajanja. Gruba vuna od koje se izrađuju ovi tepis je vrlo dobrog kvaliteta.

Ovi persijski tepisi su rađeni od vune koju seljani šišaju sa sopstvenih ovaca i ručno predu. Seoski persijski tepisi vode poreklo od nomadskih ili polu-nomadskih tepiha. Na njima je očuvana tradicija i osećaj za boje od samih početka izrade persijskih tepiha. Seoski persijski tepisi sa sobom donose šarmantan rustičan izgled.


Gradski tepisi - Tepisi iz radionaca

Postoje tri različite vrste prersijskih tepiha: nomadski, seoski i gradski. Treća vrsta tepiha (gradski) nije dobila naziv po mestu gde se koriste već po mestu izrade.

U svim gradovima u Iranu postoje radionice različiih velicina i kapaciteta, u kojima se prave persijski tepisi. Izrada persijskih tepiha se ovde čini na kontrolisan način, dok se seoski i nomadski persijski tepisis prave na način koji onemogućava bilo kakvu organizovanu ili kontrolisanu proizvodnju.

Radionice su, u stvari, kompanije u kojima se ručno rade persijski tepisis, i gde rade tkalje i majstori zaposleni na svojim radnim mestima. Razboji, koji su čvrsti, precizno izrađeni i pripremljeni, omogućavaju izradu tepiha velikih dimenzija, što je nomadskom i seoskom ambijentu neizvodljivo. Rad tkalja i tkača je strogo kontrolisan, od strane starijih majstora, kao i samih vlasnika koji najčešće i sami vrhunski vladaju veštinom kojom se persisjki tepisi ručno rade. Oni najčeše potiču iz porodica u kojima se ovakvi tepisi izrađuju generacijama, a tajne zanata prenose sa kolena na koleno.

Za izradu ovih tepiha se koriste najkvalitetnija prediva i alati, a tokom ručnog čvorovanja radnici prate stroge šeme mustre izrađene na kvadratnom milimetarskom papairu i pod stručnim nadzorom. Odstupanja i nepravilnosti koje u sebi nose ručno čvorovani persijski tepisi, izrađeni u nomadskom i seoskom ambijentu, i koje se kod njih podrazumevaju, gotovo da su isključena kod persijskih tepiha rađenih pod kotrolom u gradskim radioncama. Međutim, za razliku od apsolutne, tačne i beživotne simetrije koju poseduju mašinski tepisi, ručno čvorovani persijski tepisi imaju takozvanu živu, životnu simetrčnost koja kao i bilo koji ručni rad odstupa od apsolutne ali neprirodne tačnosti. Majstori koji izrađuju persijske tepihe, teže savršenstvu. Međutim ono što se rukom izradi, jednostavno po prirodi stvari podleže izvesnim omaškama i odstupanjima. Što je majstor bolji, to je i ovih omaški i odstupanja manje ili su uklopljene tako da su gotovo neprimetne. Ovakve nepravilnosti, običnom oku nisu dostupne, ali ya prave poznavaoce i ljubitelje persijskih tepiha su pravi dragulj. Preko njih mogu da spoznaju mane i vrline majstora kao i samog tepiha i određuju klasu, cenu i vrednost persijskog tepiha. Najpoznatije vrste gradskih tepiha su: Isfahn, Gom, Nain, Tabriz.


Posebne kategorije - Vrhunski i ekskluzivni tepsi

Šta govori da je jedan persijski tepih izuzetno kvalitetan, vrhunskog rada tj. ekskluzivan persijski tepih?

Cena, naravno.

Šta čini da su ovi persijski tepisis najskuplji tepisi na svetu?

Šta je to što persijski tepih čini najkvalitetnijim, najprefinjenijim i širi famu o njima?

To su tepisi retki i među persijskim tepisima. To su persijski tepisis sa izuzetno preciznim čvorovima i detaljnom izradom mustre, rađen u radionici od profesionalnog majstora. Materijali od kojih su izrađeni, su od vrhunskog kvaliteta. Ako je u pitanju vuna ili svila onda su kupljeni od najbojih proizvođača prediva i obojeni kod takođe čuvenih i najboljih bojadžija.

Kvalitet prediva i boja se drastično razlikuje od radionice do radionice, tako da njihovu selekciju za vrhunski tepih može da izvrši samo iskusan poznavalac ili sam majstor. Čak isti kvalitet prediva bojen kod različitih bojadžija nema isti status. Kvalitet neke boje će garantovati ugled jedne bojadžijske radonice, kao i njenog vlasnika. Budući da su to uglavnom proverene porodične radionice, gde se zanat prenosi sa kolena na koleno, a reputacija strogo čuva, iznenađenja skoro da ne može biti.

Recepti za boje su strogo čuvana tajna, a neke nijanse su toliko retke i skupe da se pojavljuju samo na ekstremno kvalitetnim tepisima koje rade najbolji majstori.